Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Pravidla florbalu
 
Níže jsou uvedena pro lepší orientaci pouze zjednodušená pravidla florbalu. Úplnou verzi pravidel florbalu České florbalové unie ČFbU platných od 1. 7. 2014 podle oficiálních pravidel IFF naleznete zde.
 
 
Zjednodušená pravidla florbalu
 
Rozměry hřiště
Hřiště má rozměry 40 m x 20 m a je ohraničeno mantinely se zaoblenými rohy, vysokými 50 cm.
Normální hrací čas
Normální hrací čas je 3 x 20 min se dvěma 10 minutovými přestávkami, během nichž si družstva vymění strany. Výjimky pro kratší hrací čas může schválit řídící orgán.
Hrací čas je čistý.
Hráči
Každé družstvo může využít maximálně 20 hráčů.
Během hry smí být na hřišti z každého družstva současně maximálně 6 hráčů, z toho pouze jeden brankář.
Střídání hráčů se může provádět kdykoliv během utkání a bez omezení počtu střídání.
Brankář nesmí používat hokejku.
Brankář musí mít obličejovou masku.
 
Pravidla pro standardní situace
Vhazování
Na začátku každé třetiny nebo pro potvrzení regulérně vstřelené branky se vhazování provádí na středovém bodě.
Vhazování se provádí na nejbližším bodě pro vhazování podle pozice míče při přerušení.
Všichni hráči, mimo těch, kteří provádějí vhazování, musí okamžitě bez výzvy rozhodčích zaujmout postavení alespoň 3 m od míče včetně hokejky.
Vhazování se účastní 1 hráč každého družstva. Hráči jsou čelem ke krátké straně soupeřovy poloviny hřiště a nesmí mít před vhazováním žádný fyzický kontakt. Chodidla musí být kolmo na středovou čáru. Každý hráč musí mít obě nohy ve stejné vzdálenosti od středové čáry. Čepele hokejek jsou kolmo ke středové čáře po obou stranách míče, aniž by se ho dotýkaly.
Z vhazování je možno přímo vstřelit branku.
Situace vedoucí k vhazování
Je-li míč neúmyslně zničen.
Je-li míč poškozen.
Stane-li se během hry neobvyklá situace.
Pokud rozhodčí nemohou rozhodnout, které družstvo bude provádět rozehrání nebo volný úder.
Není-li gól uznán ačkoliv nebyl spáchán přestupek vedoucí k volnému úderu.
Rozehrání
Opustí-li míč hřiště, rozehrání provede družstvo, které se neprovinilo.
Rozehrání se provádí v místě, kde míč opustil hrací plochu, 1,5 metru od mantinelu, avšak nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou.
Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčích zaujmou postavení alespoň 3 m od míče, včetně hokejky.
Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tahaný nebo zvedaný.
Hráč provádějící rozehrání se míče nesmí dotknout podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče.
Z rozehrání je možno přímo vstřelit branku.
Situace vedoucí k rozehrání
Opustí-li míč hřiště nebo dotkne-li se stropu či jiného předmětu nad hřištěm.
Volný úder
Volný úder se provádí v místě přestupku, ale nikdy za pomyslnou prodlouženou brankovou čarou nebo ve vzdálenosti menší než 3,5 m od malého brankoviště.
Hráči bránícího družstva okamžitě a bez výzvy rozhodčího zaujmou postavení alespoň 3 m od míče, včetně hokejky.
Míč musí být rozehrán hokejkou a musí být zasažen, ne tahaný či zvedaný.
Hráč provádějící volný úder se nesmí dotknout míče podruhé, dokud se míče nedotkne jiný hráč nebo výstroj jiného hráče.
Z volného úderu lze přímo vstřelit branku.
Přestupky trestané volným úderem
Zasáhne-li hráč ovládající míč nebo ve snaze získat míč, hokejkou soupeřovu nohu nebo chodidlo.
Zvedne-li hráč v poli čepel hokejky nad úroveň pasu v nápřahu vzad před zasažením míče, nebo při došvihu po úderu míče.
Vyhodí-li nebo kopne-li brankář míč za středovou čáru.
Hraje-li hráč, nebo snaží-li se hrát jakoukoliv částí hokejky nebo nohou nad úrovní kolen.
Vloží-li hráč svou hokejku, chodidlo či nohu mezi soupeřovy nohy či chodidla.
Kopne-li hráč v poli míč 2x za sebou, aniž se mezitím míč dotkl jeho hokejky, jiného hráče či vybavení jiného hráče.
Přijme-li hráč přihrávku nohou od spoluhráče v poli.
Pokud hráč v poli pasivně brání brankáři při výhozu.
Vyskočí-li hráč v poli a zastaví tak míč.