Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Hrací plocha
 
Rozměry hřiště
Hřiště má rozměry 40 m x 20 m a je ohraničeno mantinely se zaoblenými rohy. Mantinely musí být schváleny IFF a příslušně označeny.
Hřiště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku.
Nejmenší povolené rozměry jsou 36 m x 18 m.
 
Značky na hřišti
Veškeré označení je provedeno čarami, 4 – 5 cm širokými, jasně viditelnou barvou.
Středová čára a středový bod jsou vyznačeny. Středová čára je rovnoběžná s kratšími stranami hřiště a rozděluje hřiště na dvě stejné poloviny.
 
Velké brankoviště s rozměry 4 m x 5 m je vyznačeno 2,85 m od kratší strany hřiště. Velké brankoviště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku včetně čar. Velké brankoviště je umístěno centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště.
 
Malé brankoviště s rozměry 1 m x 2,5 m je vyznačeno 0,65 m před zadní čarou velkého brankoviště. Malé brankoviště je obdélníkové, rozměry udávají délku x šířku včetně čar. Malé brankoviště je umístěno centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště.
 
Zadní čáry malého brankoviště slouží také jako brankové čáry. Značky pro umístění brán musí být vyznačeny na zadních čarách malého brankoviště tak, aby vzdálenost mezi těmito body byla 1,6 m.
 
Brankové čáry jsou umístěny centrálně vzhledem k dlouhým stranám hřiště. Značky vyznačující pozici brán musí být označeny přerušením v zadních čarách malého brankoviště, nebo krátkými čarami, kolmými na zadní čáry malého brankoviště.
 
Body pro vhazování jsou vyznačeny na středové čáře a na pomyslných prodloužených brankových čarách, 1,5 m od dlouhých stran hřiště a nepřesahují v průměru 30 cm. Body pro vhazování jsou označeny kříži. Body na středové čáře mohou být pomyslné.
 
Brány schválené IFF a příslušně označené musí tyčkami stát na vyznačených bodech. Brána má rozměry 160 cm x 115 cm. Otevřené části obou brán směřují ke středovému bodu.
 
 
 

 Nákres hrací plochy